„Hana langar ekki að missa mig“: Upplifun háskólamenntaðra innflytjenda frá Filippseyjum af samskiptum og aðlögun á íslenskum vinnumarkaði

  • Erla S. Kristjánsdóttir
  • Þóra H. Christiansen

Abstract

Útdráttur: Á síðustu tveimur áratugum hefur fjöldi Filippseyinga á Íslandi meira en
fjórfaldast. Filippseyingar eru það sem kalla má „sýnilegur minnihlutahópur“ á Íslandi
og hefur uppruni þeirra, kynþáttur og þjóðerni áhrif á upplifun þeirra af stöðu sinni á
íslenskum vinnumarkaði. Tekin voru djúpviðtöl við háskólamenntaða innflytjendur frá
Filippseyjum sem starfa á íslenskum vinnumarkaði. Markmið rannsóknarinnar var
þríþætt: að öðlast skilning á hvernig Filippseyingar upplifa samskiptin á vinnustað,
hvernig þeir meta möguleika sína á að leggja sitt af mörkum og hvernig þeim finnst
þeim ganga að aðlagast að vinnustaðnum. Helstu niðurstöður styðja fyrri rannsóknir sem
sýna að íslenskan er stór hindrun fyrir innflytjendur á íslenskum vinnumarkaði. Þeir
upplifa óöryggi þegar þeir mæta óþolinmæði og skilningsleysi samstarfsfólks. Sem
minnihlutahópur mæta þeir fordómum og menningarmunur getur torveldað hvernig
tekst til við að vinna úr ágreiningi. Þrátt fyrir að vera fyrirmyndarstarfsfólk hafa fáir
þátttakendur í þessari rannsókn sóst eftir framgangi í starfi og hollusta við yfirmenn
getur verið þeim fjötur um fót. Aðlögun (samþætting) er gagnkvæm og byggist á því að
innflytjendur geti viðhaldið sinni upprunalegu menningu og tungumáli og hafi einnig
möguleika á að eiga í samskiptum við Íslendinga en viðmælendur upplifa að aðlögun sé
undir þeim komin þar sem þeir völdu að flytjast til annars lands.
Lykilorð: • samskipti • menningarmunur • Filippseyingar • innflytjendur
• aðlögun/samþætting


Abstract: The number of immigrants from the Philippines in Iceland has more than
quadrupled in the past two decades. They are a visible minority in Iceland and their
ethnicity, race, and nationality influences how they experience their position in the
Icelandic labor market. In-depth interviews were conducted with highly-skilled
immigrants from the Philippines working in Iceland. The objective was to develop an
understanding of their lived experience of communication at work, their opportunities
to contribute in the workplace, and how they are adapting to the workplace. Key findings
support previous research that the Icelandic language is a major barrier to the integration
of immigrants into the Icelandic labor market. They experience insecurity when they
meet impatience and lack of understanding from their coworkers. As a visible minority
they experience prejudice and cultural differences complicate conflict management.
Despite being seen as perfect workers, few of the immigrants have sought promotions
and their loyalty to their supervisor can hold them back. Integration is mutual, being
able to keep their original culture and language and participate in the new culture, but
the Filipinos in this study experience that they are solely responsible for the integration
because immigration was their choice.
Keywords: communication • cultural differences • Filipinos • immigrants • integration

Published
2021-04-29
How to Cite
Kristjánsdóttir, E., & Christiansen, Þóra. (2021). „Hana langar ekki að missa mig“: Upplifun háskólamenntaðra innflytjenda frá Filippseyjum af samskiptum og aðlögun á íslenskum vinnumarkaði. Íslenska þjóðfélagið, 10(2), 48-62. Retrieved from https://www.thjodfelagid.is/index.php/Th/article/view/207