„Þessi veröld sem við búum í var skrifuð af körlum, um karla og fyrir karla“ - Viðhorf og upplifun kvenna í stjórnum fyrirtækja á Akureyri til kynjakvóta

  • Hjördís Sigursteinsdóttir
  • Kristín Helgadóttir

Abstract

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja á Akureyri og kanna viðhorf þeirra og upplifun á kynjakvótalögunum. Notaðar voru upplýsingar frá Creditinfo um kynjahlutfall í stjórnum fyrirtækja, tekin viðtöl við stjórnarfólk og framkvæmd spurningalistakönnun. Settar voru fram rannsóknarspurningarnar: (1) Hvert er hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja á Akureyri á árunum 2011-2017? (2) Hefur konum í stjórn fyrirtækja á Akureyri fjölgað eða fækkað meira á árunum 2011-2017 miðað við almennt á Íslandi? (3) Hver eru viðhorf og upplifun stjórnarmanna fyrirtækja á Akureyri til kynjakvóta í stjórnum? Niðurstöður sýna að hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja á Akureyri með 50 starfsmenn eða fleiri var 14% árið 2011 og fór í 36% árið 2017. Hlutfallsleg hækkun var meiri hjá fyrirtækjum af þessari stærðargráðu á Akureyri en almennt á Íslandi. Viðhorfið til kynjakvótans var almennt jákvætt og töldu sumir hann nauðsynlega aðgerð til að jafna kynjahlutfall í stjórnum fyrirtækja og breyta ríkjandi viðhorfum innan samfélagsins en upplifðu samt þó litlar breytingar eftir að kynjakvótinn var bundinn í lög. Mikilvægt er að setja viðurlög á fyrirtæki sem ekki uppfylla skilyrði um að minnsta kosti 40% hlutfall kvenna eða karla í stjórnum fyrirtækja því aðeins þannig er hægt að nýta mannauð samfélagsins sem skyldi.

Lykilorð: Jafnrétti • Kynjakvóti • Konur • Stjórnir fyrirtækja

The purpose of the study was to examine the proportion of women on corporate boards in Akureyri and their attitudes and experience of the gender quota law. The data used was three-fold, statistical data, online survey and semi-structured interviews. The research questions were: (1) What is the proportion of women on the boards of companies in Akureyri in the years 2011-2017? (2) Has the number of women on the boards of companies in Akureyri increased or decreased more in the years 2011-2017 compared to in general in Iceland? (3) What are the attitudes and experiences of board members towards gender quotas on boards? The results show that the proportion of women on corporate boards in Akureyri was 14% in 2011 and went to 36% in 2017. The increase was greater for companies in Akureyri than for the whole country. Attitudes towards the gender quota were generally positive and some considered it a necessary action to equalize the gender ratio in corporate boards and change prevailing attitudes within the society, but participants still experienced little change even though the gender quota was bound by the law. It is important to impose penalties on companies that do not meet the requirements of at least 40% of women or men on company boards, because only in this way can the human resources of the society be utilized properly.

Keywords: • Gender equality • Gender equality Quotas • Women • Corporate boards

Published
2021-03-22
How to Cite
Sigursteinsdóttir, H., & Helgadóttir, K. (2021). „Þessi veröld sem við búum í var skrifuð af körlum, um karla og fyrir karla“ - Viðhorf og upplifun kvenna í stjórnum fyrirtækja á Akureyri til kynjakvóta. Íslenska þjóðfélagið, 12(1), 3-19. Retrieved from https://www.thjodfelagid.is/index.php/Th/article/view/202