Íslenska þjóðfélaginu er ætlað að efla rannsóknir og fræðilega umræðu um íslenskt þjóðfélag sem tiltekið fræðilegt viðfangsefni. Megináhersla tímaritsins er á kenningarlega umræðu og aðferðafræði byggða á vísindalegum grunni. Tímaritið er vettvangur fyrir fjölbreytilegar rannsóknir á íslenska þjóðfélaginu og hvatt er til framlags frá öllum greinum félagsvísinda sem hafa íslenskan félagsveruleika að viðfangsefni, til dæmis félagsfræði, afbrotafræði, mannfræði, þjóðfræði, stjórnmálafræði, kynjafræði, mennta- og uppeldisvísindum og fjölmiðlafræði. Tímaritið er á lista yfir DOAJ-tímarit (Directory of Open Access Journals -http://www.doaj.org/).

Ritstjórar eru Guðmundur Oddsson og Margrét Valdimarsdóttir

Aðstoðarritstjóri er Sóllilja Bjarnadóttir 

Ekki er tekið gjald fyrir birtingu greina.

ISSN 1670-875X (prentað eintak).

ISSN 1670-8768 (rafræn útgáfa).

The journal Íslenska þjóðfélagið (Icelandic society) has a strong theoretical and methodological approach and is designed to promote research and academic debate on Icelandic society as particular academic subject. The journal is a forum for diverse research on Icelandic society and calls for input from all fields of social sciences that have Icelandic reality as its subject, such as sociology, criminology, anthropology, folklore, politics, gender, education and media sciences. The journal is listed in DOAJ (Directory of Open Access Journals -http: //www.doaj.org/).

Editors: Guðmundur Oddsson and Margrét Valdimarsdóttir

Managing editor is Sóllilja Bjarnadóttir

No fee is charged for publishing papers in the journal.

ISSN 1670-875X (printed version).

ISSN 1670-8768 (electronic version).